Reglement & Algemene voorwaarden :

 - De huurperiode begint op de eerste dag om 18h. en eindigt de laatste dag om 10 h.

- Het elektriciteit- gas en waterverbruik is in de huurprijs inbegrepen tijdens de zomer maanden. Daarbuiten rekenen wij dat af volgens de gangbare prijzen.

- De huurder dient op einde van de huurperiode de eindschoonmaak te doen, het appartement dient achtergelaten te worden in dezelfde staat als bij aankomst. De eindschoonmaak kan ook door de verhuurder gebeuren mits een toeslag van € 50. Klachten betreffende de netheid dienen op de dag van aankomst gemeld te worden aan de verhuurder.

- De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent dat voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden en beschadigingen onmiddellijk dienen aan de verhuurder gemeld te worden. 

- Het totaal aantal personen dat het appartement mag betrekken is max. 4.

- De inventaris bevindt zich in het appartement en dient gecontroleerd bij aankomst en eventuele afwijkingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder.

- In het appartement mag niet gerookt te worden.

- Huisdieren zijn niet toegelaten.

- Het appartement mag niet worden onderverhuurd.

- Het appartement kan enkel worden gereserveerd worden door betaling van 50 % van de huurprijs en de rest dient 15 dagen voor de huurperiode worden afgerekend.

- De borg van € 200,00 dient, ten laatste, 15 dagen voor het begin van de huurperiode te worden gestort. De terugbetaling van de borg zal zo vlug mogelijk na de huurperiode geschieden, na controle van het appartement en indien de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

- Bij verlies van een sleutel van het appartement zal het slot zal op rekening van de huurder vervangen worden.

Terug naar de hoofdpagina